video

Kara Sevda – Episodi 237 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x64g5rs
video

Kara Sevda – Episodi 236 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x64b0uy
video

Kara Sevda – Episodi 235 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x645kng
video

Kara Sevda – Episodi 234

http://www.dailymotion.com/video/x63jf4g
video

Kara Sevda – Episodi 233 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x63d8l0
video

Kara Sevda – Episodi 232 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x637osb
video

Kara Sevda Episodi 223 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x60ms3j
video

Kara Sevda – Episodi 222 (RTV)

http://www.dailymotion.com/video/x6011bi
video

Kara Sevda – Episodi 221 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5zvyne
video

Kara Sevda – Episodi 220 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5zqsee