Kara Sevda – Episodi 196 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5tcm4w
video

Kara Sevda – Episodi 195 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5suf2n_kara-sevda-episodi-195-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 194 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5sq3yq_kara-sevda-episodi-194-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 193 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5sm87t_kara-sevda-episodi-193-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 192 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5s95av_kara-sevda-episodi-192-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 191 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5s6k0q_kara-sevda-episodi-191-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 190 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5s3rhl_kara-sevda-episodi-190-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 189 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5rskh8_kara-sevda-episodi-189-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 187 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5rkeen_kara-sevda-episodi-187-rtv21_shortfilms