video

Kara Sevda – Episodi 213 ( RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5xclpr
video

Kara Sevda – Episodi 212 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5x9nnh
video

Kara Sevda – Episodi 211(rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5x6uj0
video

Kara Sevda – Episodi 210 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5wono8
video

Kara Sevda – Episodi 209 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5wko51
video

Kara Sevda – Episodi 208 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5wh2yi
video

Kara Sevda – Episodi 206 (RTV 21)

http://www.dailymotion.com/video/x5vrno4
video

Kara Sevda – Episodi 205 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5vmm4a