Kara Sevda – Episodi 160

http://www.dailymotion.com/video/x5ixccj_kara-sevda-episodi-160_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 158

http://www.dailymotion.com/video/x5i6hl8_kara-sevda-episodi-158_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 157

http://www.dailymotion.com/video/x5i0oev_kara-sevda-episodi-157_shortfilms

Kara Sevda – Epiosdi 156

http://www.dailymotion.com/video/x5hjyv3_kara-sevda-epiosdi-156_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 155

http://www.dailymotion.com/video/x5hh9x0_kara-sevda-episodi-155_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 154

http://www.dailymotion.com/video/x5hd4ru_kara-sevda-episodi-154_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 153

http://www.dailymotion.com/video/x5gv5e3_kara-sevda-153_shortfilms

Kara Sevda – Episodi 152

http://www.dailymotion.com/video/x5gqui8_kara-sevda-episodi-152_shortfilms