video

Kara Sevda – Episodi 185 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5qohq2_kara-sevda-episodi-185-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 184 (rtv21)

http://www.dailymotion.com/video/x5qhpg5_kara-sevda-episodi-184-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 183 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5pu9q9_kara-sevda-episodi-183-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 182 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5poti5_kara-sevda-episodi-182-rtv21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 181 (RTV 21)

http://www.dailymotion.com/video/x5pjgh3_kara-sevda-episodi-181-rtv-21_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 180 (RTV21)

http://www.dailymotion.com/video/x5ow59i_kara-sevda-episodi-180_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 178

http://www.dailymotion.com/video/x5olss8_kara-sevda-episodi-178_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 177

http://www.dailymotion.com/video/x5nzqbp_kara-sevda-episodi-177_shortfilms
video

Kara Sevda – Episodi 176

http://www.dailymotion.com/video/x5nuja8_kara-sevda-episodi-176_shortfilms